Традиционалан међугенерацијски договор подразумjева да запослени уплаћују порезе и доприносе да би се исплаћивале пензије. У условима у којима живимо потребно је да нашим најстаријим обезбjедимо више од тога. Потребно је да им у условима перманентне кризе обезбjедимо сигурност и достојанство. Са том идејом а на бази договра са нашим пензионерима окупљеним у различитим организацијама направили смо НОВИ МЕЂУГЕНЕРАЦИЈСКИ ДОГОВОР који вам презентујемо.

Полазећи од начела међугенерацијске солидарности али и обавезе да се адекватно бринемо о свим социјалним категоријама друштва ми доле потписани кандидати за посланике Народне скупштине Републике Српске са листе Демократског народног савеза обавезујемо се да ћемо у пуном капацитету штити интерес старије популације.
Ово подразумjева сталан напор у обезбjеђивању стечених права, борбу за бољи животни стандард и континуирани рад са циљем повећања обима и квалитета програма подршке за наше најстарије.

Основни циљеви активности потписаних кандидата су:

  • Усклађивање пензија у Републици Српској са пензијама у Федерацији БиХ
  • Квартално усклађивање пензија са реалним трошковима живота
  • Раст пензија усклађен са привредним растом обезбjеђеног на бази новог инвестиционог циклуса
  • Субвенционисање куповине лијекова
  • Лакши приступ љекарима за пензионере
  • Бањско лечење на бази повластица
  • Субвенционисање трошкова режија
  • Организацију излета, различитих облика дружења и других бесплатних програма за најстарију популацију
  • Формирање Волонтерског сервиса за најстарије
  • Све друге облике подршке, помоћи и асистенције најстаријих које дефинишу у складу са својим потребама.

У Бања луци, 12. септембар 2018 године

Доц. Др. Милан Радовић
Боривој Обрадовић

fb
insta
yt